Feeds:
Yazılar

Gül hazin, sümbül perişan, bağ-ı zârın şevki yok.RME
Derdinâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok.
Başka bir hâletle çağlar cûy-i bârın şevki yok.
Âh edib inler nesîm-i bîkarârın şevki yok.
Geldi amma neyleyim sensiz bahârın şevki yok!

Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jâlenin
Hûn-i hasretle dolar câm-ı sefâsı lâlenin
Meh bile gayretle agûşunda ağlar hâlenin
Gönlüme te’siri olmaz ateş-i seyyâlenin
Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok!

Rûha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb
Câna geldikçe temâşâ-yı ufuktan piç ü tâb
İhtizâz eyler çemen, izhâr eder bin ızdırâb
Hem tabiat münfâil hicrinle hem gönlüm harâb
Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârın şevki yok! 

 

 Recaizade Mahmud Ekrem [ 1847 – 1914]
Beste : Rahmi Bey
Makam: Bayati

 

%d blogcu bunu beğendi: